Klachten en dan...?

Onze organisatie, onze medewerkers en vrijwilligers doen hun best om je zo goed mogelijk te begeleiden, ondersteunen of behandelen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden we erg vervelend en we hopen dat je dat snel aan ons vertelt. Hoe eerder je dat doet, hoe eerder we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Hieronder beschrijven we wat je kunt doen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die hulp of ondersteuning van het Leger des Heils krijgt kan zelf een klacht indienen. Maar ook een wettelijk vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon kan een klacht indienen. Ouders, pleeg- of stiefouders van jongeren onder de 18 jaar kunnen eveneens een klacht kunnen indienen. We hebben een interne- en een externe klachtenprocedure. Hierna leggen we uit wat je kunt doen. Als je het lastig vindt dat alleen te doen, dan mag je hulp vragen van iemand die je vertrouwt of een jurist of een Cliëntvertrouwenspersoon van het Leger des Heils.  

Interne Klachtenprocedure

Ben je ergens ontevreden over of heb je een klacht, dan is het belangrijk dat je daarover praat. Allereerst met je begeleider. Als dat voor jou niet voldoende is, of als je moeite hebt met je begeleider, dan kun je contact opnemen met de clustermanager. Als je er met hen niet uit kunt komen, kun je een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur van Leger des Heils Noord.  

Externe Klachtenprocedure

Wij hebben ook een externe klachtencommissie. De voorzitter is een onafhankelijke jurist. Je kunt hier een schriftelijke klacht indienen als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht intern is afgehandeld, als je een klacht hebt over de directeur van de instelling, of als je niet wilt dat de klacht intern wordt behandeld.  

Klachtenreglement

Het klachtenreglement van Leger des Heils Noord kun je opvragen bij je begeleider of bij het secretariaat van de Klachtencommissie.  

Adressen

Algemeen Directeur Leger des Heils Noord
Laan Corpus den Hoorn 108
9723 JR Groningen
secretariaat.noord@legerdesheils.nl  

Secretariaat Klachtencommissie Leger des Heils Noord
Postbus 1198
7301 BK Apeldoorn  

Een klacht moet je zelf insturen (maar iemand kan je daar wel bij helpen). Zet in je brief of de mail in ieder geval je naam, adres en een omschrijving van je klacht.