Cliëntvertrouwenspersoon

Heb je een probleem met of een klacht over de zorg of ondersteuning die je van ons krijgt? Kun of wil je dat niet bespreken met je hulpverlener? Dan kun je terecht bij de Cliëntvertrouwenspersoon. Hij kan je op verschillende manieren helpen.

Cliëntvertrouwenspersonen - Onafhankelijk & Veilig

Waarvoor kun je hulp vragen?

Je kunt met de Cliëntvertrouwenspersoon* praten over o.a.: 

  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Discriminatie
  • Niet goed weten wat je rechten zijn
  • Opstellen van een klacht
  • Onvrede of klachten over wonen, werken of vrijetijdsbesteding
  • Als je bang of boos bent over een conflict met je hulpverlener  

Hoe word je ondersteund?

Soms voel jij je al beter na een paar gesprekken.
De Cliëntvertrouwenspersoon kan samen met jou gesprekken voeren met medewerkers van het Leger des Heils als jij dat moeilijk vindt. Ook bij het indienen van een klacht bij de directie kan hij je helpen.
Als dat allemaal toch niet genoeg is, kun je tenslotte hulp krijgen bij het indienen van een klacht bij de officiële Klachtencommissie.  

Onafhankelijk

De Cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van het Leger des Heils en dus onafhankelijk. Hij helpt je bij het vinden van een oplossing die voor jóu het beste is. Hij zal niets regelen zonder dat je het weet of zonder je toestemming.  

Geheim

Alle informatie die je bespreekt met de Cliëntvertrouwenspersoon is veilig bij hem, want hij heeft geheimhoudingsplicht. Alleen in ernstige (gevaarlijke) situaties mag hij er met anderen over praten, maar hij zal je dan altijd laten weten wat hij gaat doen.

*We spreken hier over hij, maar de Cliëntvertrouwenspersoon kan ook een vrouw zijn.

image