Wachttijden

Traject Management

Het hangt van de benodigde zorg af hoeveel tijd er zit tussen aanvraag en start van de zorg. Is de wachttijd langer dan wenselijk, dan bieden we overbruggingszorg, of we kijken hoe je elders geholpen kunt worden. Informatie over actuele wachttijden is verkrijgbaar bij Bureau Traject Management, tel 050-3172670 of trajectmanagement@legerdesheils.nl