Kennismaken met het Leger des Heils

In drie bijeenkomsten maakt u kennis met het Leger des Heils.
1e bijeenkomst: geschiedenis en ontstaan van het Leger des Heils
2e bijeenkomst: geloofsbelijdenis/leerstellingen van het Leger des Heils
3e bijeenkomst: vormen en gebruiken en het Leger des Heils nu.

Cursus start met voldoende aanmeldingen.

Data worden in overleg gepland.

Iedereen met belangtelling is welkom.

Voor info en opgave:
Majoors Rens en Caroline Roos
tel. 038-4526713
email: rens.roos@legerdesheils.nl of caroline.roos@legerdesheils.nl