Inloopspreekuur Schuldhulppreventie

Mensen proberen te voorkomen dat zij in de financiële problemen komen. Soms lukt dit niet, het kan aan een heleboel factoren liggen. Scheiding, ontslag en ziekte zijn hiervan enkele voorbeelden. Om te proberen te voorkomen dat u daardoor (verder) in de schulden komt, is door het Leger des Heils het project Schulhulp Preventie opgestart. U kunt hierbij hulp krijgen door b.v. het inzetten van een maatje. Iedere donderdagmiddag houden we een inloopspreekuur: U bent welkom om uw vragen te stellen op het gebied van schulden en financiën alsmede praktische hulp te ontvangen. Onze vrijwilligers staan graag voor u klaar.

Het inloopspreekuur Schuldhulppreventie is elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

U kunt betreffend het inloopspreekuur met de coördinator emailen via : shp.winschoten@legerdesheils.nl
De coördinator is bereikbaar via het telefoonnummer 06-21688237