Expressie

Muziek en Zang

Over je geloof vertellen hoeft niet altijd in een preek of een gesprek. Je kunt je ook uitdrukken in muziek of zang (expressie). We hebben in korps Valleistreek een groot koor en een muziekkorps.