Evangelisatie

We hebben – net als veel andere kerken – ook een geloofsbelijdenis, erediensten (kerkdiensten) en liederen. Bovendien streven we er als Leger des Heils naar om mensen die niet (meer) naar een kerk gaan, toch te bereiken met de boodschap van Gods liefde (evangelisatie).

Strijdkreet
Het Leger des Heils kent een eigen blad: SK (Strijdkreet). Het is het oudste evangelisatieblad in ons land en verschijnt een keer in de maand.
SK is een magazine met een positieve inhoud, actueel en voor iedereen. In SK komen vaak bekende en minder bekende Nederlanders aan het woord over wat geloven voor hen betekent. Het blad getuigt van Gods liefde en van de manier waarop die ons leven kan veranderen.
SK wordt via korps Sneek op straat, van deur tot deur, via eetgelegenheden en het café-werk verspreid in de regio Sneek, Joure en Heerenveen.

Onze visie op het geloof is gebaseerd op een aantal fundamenten, die beschreven zijn in onze ‘leerstellingen’. Officieren (onze voorgangers), heilssoldaten (leden) en adherent-leden onderschrijven deze.