Samenkomsten

Elke zondagmorgen is er een dienst om 10:00 uur

Elke samenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: zingen, gebed, zang en muziekbijdragen, getuigenis en de Woordverkondiging.

De samenkomsten kunt u ook digitaal beluisteren. Hiervoor dient u zich op te geven via email: digitale samenkomst

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils staat bekend als een organisatie die er voor iedereen is en die iedereen, ongeacht geloof, ras of overtuiging helpt. De reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. De inspiratie voor ons geloof en ons werk halen wij dus uit de Bijbel. Wij geloven dat de inhoud van de Bijbel rechtstreeks van God afkomstig is en is opgetekend door mensen. Daarom is de Bijbel voor ons het belangrijkste boek dat er bestaat. In de Bijbel staat hoe God wil dat wij als christenen leven. De kracht van het Leger des Heils zit hem in deze overtuiging: we willen handen en voeten geven aan ons geloof.

De liefde van Jezus

Onze oprichter William Booth werkte als predikant in de Methodistenkerk in Engeland. Daar werd persoonlijke geloofsbeleving gekoppeld aan morele volmaaktheid en sociale bewogenheid. Die wortels nam hij mee toen hij in 1865, samen met zijn vrouw Catherine, The Christian Mission opzette.The Christian Mission zette zich sterk in voor mensen aan de rand van de samenleving. In 1878 werd de naam veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en kennis laat maken met het evangelie. Het Leger zet zich in voor onder anderen daklozen, prostituees en verslaafden. Het uiteindelijke doel is nog steeds dat van William Booth: mensen vertellen over de liefde van Jezus. Jezus staat in het centrum van alles wat het Leger is en doet. Overal in Nederland zijn kerkgemeentes (korpsen) van het Leger te vinden.