Geschiedenis

In 1887 komt het Leger des Heils naar Nederland. De eerste samenkomsten worden gehouden in Amsterdam. De heilssoldaten ondervinden in deze tijd grote tegenstand. Hysterische zieltjeswinnaars, theologische analfabeten en dweepzieke doordrijvers worden ze g

In 1887 komt het Leger des Heils naar Nederland. De eerste samenkomsten worden gehouden in Amsterdam. De heilssoldaten ondervinden in deze tijd grote tegenstand. Hysterische zieltjeswinnaars, theologische analfabeten en dweepzieke doordrijvers worden ze genoemd. Door gebrek aan zalen duurt het tot 1889 voordat het Leger samenkomsten in Rotterdam houdt. In 1911 opent majoor Schuurman het eerste korps op de zuidelijke Maasoever: korps Rotterdam 8. De korpsofficieren zijn kapitein Veenema en luitenant Buijsman. Het gebouw is gevestigd aan de Sumatralaan in Katendrecht. Met opgetogen krulletters meldt het geschiedenisboek van het korps dat tijdens het eerste Kerstfeest 'zielen tot de Fontein des Heils kwamen.' Een ander hoogtepunt dat uitgebreid in de annalen vermeld staat, is de inzegening van 22 heilssoldaten op 14 februari 1918. In 1929 verhuist het korps naar de Violierstraat in Bloemhof. Op 19 augustus vindt de uitzending plaats van kandidaat C.A. Verwaal, de latere commandant van het Nederlandse territorie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de meeste activiteiten onderbroken. Alleen op het kwartier worden nog samenkomsten gehouden, waaraan slechts tien personen deelnemen. Verder komen de heilssoldaten bij elkaar in de tuinen achter hun huizen. In 1929 krijgt het korps de naam Rotterdam Bloemhof. In 1957 vindt een samenvoeging plaats met korps Charlois. De gefuseerde korpsen vestigen zich in een gebouw aan de Texelsestraat te Rotterdam. Tijdens de watersnoodramp van 1953 komt het grootste deel van Rotterdam Zuid onder water te staan. Er is vooral veel materiële schade. De Heils- en Strijdzangen en de soldatenrol gaan verloren. In 1989 breidt het korps zich uit doordat ook korps Feijenoord zich bij Zuid voegt. Op 11 juni 1994 neemt het korps officieel zijn intrek in een nieuw gebouw aan de Hillevliet in De Kiefhoek. Monument Verdient het gebouw van het Leger des Heils aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid de naam monument? Ja, in ieder opzicht! Dit prachtige bouwwerk is namelijk een gedenkteken, een teken ter herinnering aan de experimenten uit de eerste periode van de architectuuropvatting "DE STIJL". Het ontwerp voor het gebouw werd vervaardigd door architect J.J.P. Oud, die geïnspireerd was door het kubisme, een in het begin van de twintigste eeuw ontstane Franse kunststroming in de beeldende kunst alle vormen terugbrengt totlijnen en vlakken. Bezien we het gebouw, dan kan Oud terecht een kubist worden genoemd. Het monument kan als een hommage worden gezien aan architect Oud. Nadat Oud in 1919 opdracht had gekregen een ontwerp te maken voor een fabriek in Purmerend, werd hem in 1925 gevraagd de wijk "De Kiefhoek" te ontwerpen. Dit plan omvatte tweehonderdenvierennegentig woningen, twee winkels, een waterstokerij, twee pakhuizen en een openbaar gebouw. Dat dit plan en de uitvoering ervan geheel afweken van de destijds algemeen geldende bouwnormen, blijkt uit het feit dat diverse publicaties in de internationale pers het daglicht zagen. Oud's visie op zijn plan is in "feiten en herinneringen gerangschikt" in 1984 als volgt geciteerd: "de gehele orconnantie is van gelijke gerichtheid als die der woningen. Aldus is wederom bereikt wat in alle belangrijke tijden der architectuur heeft gegolden, namelijk de eenheid van alle gebouwen, van de geringste woning tot het meest verheven bouwwerk ". Of Oud's visie destijds door de notabelen werd gedeeld, valt echter te betwijfelen. Het verhaal doet namelijk de ronde dat, toen er sprake van was dat een andere architect het kerkgebouw zou gaan ontwerpen, Oud aanbood om het complex zonder honorarium te verlangen voor de Hersteld Apostolische Gemeente te ontwerpen. Helaas heeft hij er zelf weinig genoegen meer aan mogen beleven, daar Oud, gekweld door zware depressies, enige tijd in het ziekenhuis heeft moeten doorbrengen. Het monument nu .... Tussen 1925 en 1990 heeft de tijd zijn sporen in de wijk en aan het kerkgebouw achtergelaten, ondanks tussentijdse renovaties. Nadat het Leger des Heils tot aankoop van het reeds lange tijd leegstaande gebouw was overgegaan, heeft men Architectenbureau Van Duivenbode cs aangezocht om een ontwerp te maken, waarin de architectonische waarde niet aangetast zou worden, maar wel die aanpassingen op te nemen die het complex geschikt zouden maken voor de kenmerkende activiteiten van het Leger des Heils.
image
Gebouw Hillevliet