Pastorale zorg

Het woord pastor betekent herder. Het beeld van een herder en een kudde schapen komt uit de Bijbel en is bedoeld om aan te geven hoe God zorgt voor mensen.

Pastorale zorg is dus letterlijk herderlijke zorg. Soms gebeuren er ingrijpende dingen in een mensenleven waardoor mensen behoefte hebben aan pastorale zorg of een vertrouwelijk gesprek. Korps Nieuwegein biedt pastorale zorg aan mensen die dat nodig hebben.