Heilsoldaten-en adherenten Emmeloord 2011Onder grote belangstelling zijn zondag 20 maart 4 Heilssoldaten ingezegend en 3 Adherentleden bevestigd. Dit alles had plaats in Buitenpost Project Emmeloord. Het Leger des Heils is hier sinds januari 2010 gestart met een nieuw concept. Eens per 14 dagen komen mensen uit Emmeloord samen in zogeheten geloofsontmoetingen. Hierin komen elementen van de Leger des Heils samenkomsten in naar voren, maar de onderlinge verbondenheid heeft ook een prominente plaats. De doelgroep in Emmeloord zijn de mesnen die vroeger christelijk zijn opgevoed, maar om de één of andere reden geen geestelijk thuis vinden in de gevestigde kerken. 

Klik hier voor meer foto's