Opdracht Jesse Lucas KanisZaterdagavond 26 juni werd Jesse Lucas Kanis opgedragen in de Sint Annakapel in Kampen. Een flink aantal mensen maakten in een sfeervolle omgeving deze bijzondere dienst mee. Ook het muziekkorps was aanwezig en begeleidde de samenzang. De bijeenkomst stond o.l.v. luitenants Fikse. Jeroen en Masego legden de belofte af en gaven Jesse terug aan de Heer. De aanwezigen zongen hen daarna de zegenbede toe. In zijn overdenking ging luitenant Fikse in op de geboorte van Johannes en zijn latere opdracht. Hij gaf de ouders mee dat zoals zij door hun huwelijk Nederland en Botswana aan elkaar verbonden, de Vader door Jezus de hemel met de aarde verbond. Enkelen dochters van de fam. Strijker zongen het gezin Kanis ook een zegen toe. Er waren ook verschillende internationale studenten aanwezig die o.l.v. Jeroen en Masego wekelijks samenkomst in de engelstalige dienst in het Leger des Heils.