Voorgangersontbijt 2011Donderdag 20 oktober vond er in de hervormde gemeente in Kampen een voorgangersontbijt plaats. Dit was een mooi getuigenis van oecumene in kampen. Kerkelijk leiders in Kampen gaven hiermee de behoefte aan onderling warme contacten aan. Het was een inspirerende bijeenkomst en wij bedanken de hervormde gemeente voor haar gastvrijheid.