Bijbelstudie en lezing in KampenMaandag 24 oktober is de 20+ Bijbelgespreksgroep weer van start gegaan. Dit seizoen is de groep te gast om en om bij Jan en Diny Pol (Slagersweg 3) en Anneke van Dijk (Emmeloordstraat 9). Er waren 7 mensen die deelnamen. Er is gesproken over de Schaal van Engel. Dit is een soort indeling die men kunt maken waar iemand op dat moment in het geestelijk leven staat. Van daaruit kan men de eigen geloofsgroei bijhouden. Vanuit de Bijbel werd behandeld hoe we ons gedachten onder controle kunnen houden. Dit aan de hand van Fil. 4:8; "Al wat waar is... bedenkt dat!". De Bijbelgesprekgroep staat o.l.v. Ellen Steenbergen en luitenant Aalt Fikse.


 

Dinsdag 25 oktober verzorgde luitenant Fikse een lezing over het Leger des Heils voor een vrouwengroep uit Brunnepe. Er waren zo'n 25 aanwezigen. Nadien zamelde men geld in voor het Leger des Heils in Kampen. De opbrengst was E. 126,90. Drie mensen gaven zich op om mee te helpen tijdens de collecteweek van 5-10 december.