Kerstlunch 2011Op donderdag 15 december zaten een kleine 30 personen aan tafel en genoten van elkaar en van een kerstlunch. Vrijwilligers van het Dienstencentrum (o.l.v. Jenny Westerhuis) en van de Kledingwinkel (o.l.v. Nettie Nijhof) aten tesamen met cliënten die gebruik maken van het inloopcentrum en/of een briefadres hebben. Er werd gezongen en een kerstgedachte gelezen.Luitenant Fikse bedankte vooral de vrijwilligers voor hun inzet en ook haalde hij de samenwerking met W&G Zwolle aan. Fikse sprak de hoop uit met de cliënten een goed 2012 te beleven, waarin de één de ander ten dienste kan en mag zijn. Er werd afgesloten met gebed. Alle aanwezigen kregen nog een kleine verrassing.