Evangelisatie

God houdt van mensen

Iedereen weet het: de wereld is niet zo mooi als zij zou kunnen zijn. De media confronteren ons dagelijks met immense problemen, zoals oorlog, honger en de verwoesting van het milieu. Maar ook in het persoonlijke leven is er vaak een groot verschil tussen ideaal en werkelijkheid. Teleurstellingen, conflicten, ziekte.... niemand lijkt eraan te ontkomen.

Wij geloven dat alle problemen ten diepste ontstaan doordat de mens God uit het oog is verloren. Maar doordat Hij in de persoon van Jezus Christus naar de aarde kwam (nu ruim 2000 jaar geleden) heeft God het mogelijk gemaakt dat we weer in relatie met Hem kunnen leven. Daardoor krijgt ons leven zin, komen we tot onze bestemming en krijgen we uitzicht op eeuwig leven. Dat is fantastisch nieuws! Het Leger des Heils ziet het daarom als zijn belangrijkste taak om mensen met Jezus Christus in aanraking te brengen.