Doop en avondmaal

Doop en avondmaal:

Het Leger des Heils heeft er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van de sacramenten, zoals doop en avondmaal, om te voorkomen dat mensen dit als een voorwaarde zouden zien om bij God te mogen komen.

Met name in de tijd dat het Leger des Heils ontstond wilde men er in (andere) kerken nog wel eens zo over denken. In die tijd beschouwde een korps van het Leger des Heils zichzelf ook niet als een kerk, maar meer als een laagdrempelige evangelisatiepost.

Daarnaast werd er - vooral in het verleden - in andere kerken (te) veel nadruk gelegd op de sacramenten. Volgens het Leger kan dit ten koste gaan van waar het om gaat, namelijk het Evangelie, geloof in Jezus Christus en groei daarin. Het Leger des Heils erkent de sacramenten overigens wel.