Kleding brengen

Sinds januari zijn de kledingcontainers bij de supermarkten niet meer van Leger des Heils Reshare. Als u uw kleding aan het Leger wilt blijven doneren dan bent u welkom op het adres op deze site

Kleding kunt u kwijt in de groene container aan de voorkant van het gebouw.

Of afgeven tijdens de openingstijden van de winkel.

image