Informatie kerkdiensten

Elke zondagochtend houden wij een kerkdienst in ons gebouw aan de Ravelijn de Groene Jager 72 in Goes . Deze dienst begint officieel om 10 uur, maar vanaf 09.50 uur wordt er al gezamenlijk gezongen. U bent van harte welkom om eens een keer een kerkdienst mee te maken. Na de kerkdienst wordt er altijd gezamenlijk koffiegedronken. Ook daarvoor nodigen we u hartelijk uit!
image

Een kerkdienst van het Leger des Heils verschilt op een aantal punten van samenkomsten in andere kerken. Hier leest u hoe een kerkdienst, of heiligingssamenkomst zoals we dat bij het Leger des Heils noemen, op een gewone zondagochtend verloopt.

Nog voordat de samenkomst officieel begint, zingen we samen al een aantal liederen, dat noemen we de voorzang. Om tien uur komt dan de voorganger (officier) de zaal binnen, begeleid door een korspraadlid (vergelijkbaar met een ouderling). Iedereen gaat staan als zij binnenlopen, de officier steekt voordat hij of zij het podium oploopt, de wijsvinger in de lucht. Dat betekent dat de voorganger de eer aan God wil geven. Na enkele mededelingen door het korpsraadlid, heet de officier iedereen welkom.

We beginnen meestal met een vrolijk openingslied. Bij het Leger des Heils wordt tijdens het zingen vaak in de handen geklapt, soms worden zelfs tamboerijnen tevoorschijn gehaald. In het moment van gebed worden we stil en vragen we God om zijn zegen over de dienst. Niet alleen de voorganger bidt, maar iedereen die dat graag wil, mag een gebed uitspreken. De officier introduceert daarna het thema van die zondag. De kinderen mogen daarna naar de kindernevendienst, waarbij zij luisteren naar een Bijbelverhaal en aan de slag gaan met een tekening of knutselwerkje.

Na enkele liederen en de collecte houdt de voorganger een preek of overdenking. De overdenking wordt afgesloten met een tweede moment van gebed. De officier nodigt een ieder die het in zijn hart heeft om zich voor het eerst of opnieuw aan God toe te wijden, neer te knielen bij de heiligingstafel. Deze tafel heeft geen speciale betekenis, maar is binnen het Leger des Heils van oudsher de plek waar mensen neer kunnen knielen om hun leven aan Jezus te geven. Tegenwoordig knielen ook veel mensen er neer omdat ze gewoon graag willen dat er met hen gebeden wordt. Maar u kunt ook gewoon blijven zitten op uw plek en daar bidden of stil zijn.

Tijdens het vrolijke slotlied komen de kinderen weer naar beneden. De voorganger spreekt dan de zegen over ons uit. Tussen 11.10 en 11.30 uur is de dienst afgelopen.

Maar, daarmee is de zondagochtend nog niet voorbij! Iedereen is altijd welkom om nog een kopje koffie of thee te komen drinken