En ik zoek een stage

Waarom een stage doen bij het Leger des Heils?

Het Leger des Heils is een erkend leerbedrijf en heeft regelmatig stageplaatsen.
Het Leger des Heils is een multidisciplinaire organisatie waar vele vakdisciplines worden ingezet.
Het Leger des Heils is een internationale organisatie en opereert op wereldwijd niveau.

Het Leger des Heils kent de volgende werkgebieden:
- Maatschappelijke opvang
- Ouderen- en gezondheidszorg
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Jeugdzorg
- Reclassering
- Verslavingszorg
- Preventie en maatschappelijk herstel
- Kledinginzameling
- Evangelisatie en pastorale zorg
- Kerkelijke sociale hulpverlening
- Ontwikkelingswerk
- Ondersteunende diensten

Als we alleen het werkgebied Ondersteunende diensten er uit pakken, dan tref je daar weer de volgende vakdisciplines aan:

Financiën, Food/horeca, Communicatie, Fondsenwerving, HR/P&O, Hospitality / Facilitair, Logistiek/Onderhoud, Secretariaat, Juridische Zaken, Beleid / Strategie, Inkoop&Aanbesteding.

Meer over de diverse werkgebieden lees je hier.
Het actuele aanbod van stages (in Nederland) vind je hier.
Je kunt er online solliciteren naar een stageplaats.