Bidstond

Gezamenlijk bidden

‘Het gebed is een bron van troost en kracht’ is de eerste regel van een van de liederen van het Leger des Heils. Wekelijks wordt er een zogenoemde bidstond gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.
image

Gebedsbijeenkomst

Samen danken en bidden

Iedere 2e woensdag van de maand (voor de data: zie het activiteitenoverzicht) is er in het korpsgebouw een gebedsbijeenkomst van 9.30-10.15 uur.
We danken en bidden samen voor uiteenlopende onderwerpen.
U bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

Aansluitend aan de gebedsbijeenkomst is de bijbelgespreksgroep van 10.15-11.45 uur.
U bent daarbij ook van harte welkom. We hebben een programma waarbij u altijd aan kunt sluiten.