Mei en Juni 2019

01-05-2019 , Rolderstraat 104, 9401AW Assen

Rolderstraat 104, 9401AW Assen Onbekend
Mei
12 10.00

Moederdag
Samenkomst o.l.v. envoy Nel Bilder
9.20-9.35 - bidstond
Kindernevendienst o.l.v. maj. Rob Ralten

14 18.30 Oriëntatiecursus o.l.v. envoy Cornel Vader
10 13.00-16.00 Inloopmiddag
15.30-16.00 Moment voor de kinderen o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
16 13.30-15.20 Seniorenclub o.l.v. zr. Etta Hulsebos
19.30 Kliederkerk Meetup Special (voor informatie zie: Kliederkerk.nl -  Meetup)
17 19.00 Weeksluiting Slingeborgh o.l.v. envoy Jurjen Sietsema
19 10.00 Samenkomst o.l.v. aux.kapt. Joop van Dijk
9.20-9.35 - bidstond
Geen Kindernevendienst
11.00 Kerkdienst Vakantiepark Witterzomer Assen o.l.v. aux. kapt. Niesje Havinga
22 9.30 Gebedsbijeenkomst o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
10.15 Bijbelgespreksgroep o.l.v. aux. kapt. Niesje Havinga
13.00-16.00 Inloopmiddag
14.30-15.30 Moment voor de kinderen o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
26 10.00 Samenkomst o.l.v. envoy Martin Vegt
9.20-9.35 - bidstond
Kindernevendienst o.l.v. majoor Rob Ralten
na afloop koffie/thee, daarna brunch
29 13.00-16.00

Inloopmiddag

14.30-15.30 Tijd voor de kinderen o.l.v. aux. kapt. Niesje Havinga
30 Hemelvaartsdag - geen activiteiten - Kledingwinkel gesloten
JUNI
2 10.00 Samenkomst o.l.v. envoy Johanna Hoiting
9.20-9.35 - bidstond
Aandacht voor de kinderen tijdens de samenkomst, geen kindernevendienst
5 13.00-16.00 Inloopmiddag
14.30-15.30 Tijd voor de kinderen o.l.v. aux. kapt. Niesje Havinga
17.30 Maaltijdproject (kosten € 3,50 per persoon, opgave bij Zr. Homan of via de korpsmail)
6 13.30-15.20 Seniorenclub o.l.v. zr. Etta Hulsebos
9 10.00 Pinksteren
10.00 uur Samenkomst o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
9.20-9.35 uur Bidstond
Inzegening Heilssoldaat
Kindernevendienst o.l.v. maj. Rob Ralten
na afloop van het koffiedrinken is er een brunch. Aanmelding hiervoor kan bij Zr. Homan of via de korpsmail. Deelname is deze keer gratis.
10 2e Pinksterdag
Kledingwinkel gesloten
11 14.00 Korpsraad
13 19.00 Crea-avond met vrijwilligers kledingwinkel
15 t/m 22 KO afwezig i.v.m. begeleiding sociale vakantieweek
16 10.00 Vaderdag
10.00 uur Samenkomst o.l.v. envoy Jurjen Sietsema
9.20-9.35 uur Bidstond
Geen kindernevendienst
19 13.00-16.00 Inloopmiddag
14.30-15.30 Tijd voor de kinderen o.l.v. zr. Hannie Homan
20 13.30-15.20 Seniorenclub o.l.v. zr. Etta Hulsebos
23 10.00 10.00 uur Samenkomst o.l.v. envoy Martin Vegt
9.20-9.35 - bidstond
Kindernevendienst o.l.v. majoor Rob Ralten
26 9.30-10.15 Gebedsbijeenkomst o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
10.15-11.45 Bijbelgespreksgroep o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
13.00-16.00 Inloopmiddag
14.30-15.30 Tijd voor de kinderen o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
27 's Avonds TT-evangelisatie vanuit het korpsgebouw
28 's Avonds TT-evangelisatie vanuit het korpsgebouw
30 10.00 10.00 uur Samenkomst o.l.v. aux.kapt. Niesje Havinga
9.20-9.35 - bidstond
Moment voor de kinderen tijdens de samenkomst, geen kindernevendienst
15.30-17.30

Kliederkerk voor alle kinderen tot ongeveer 12 jaar mét hun (groot)ouders/begeleiders.
Een middag met creativiteit, spelletjes, muziek, zingen, bidden, een Bijbelverhaal en lekker eten.
de toegang is gratis. We vinden het leuk als je komt, meld je je wel even van tevoren aan?
Dat kan bij aux.kapt. Niesje Havinga, email: niesje.havinga@legerdesheils.nl