Jaarverslagen Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaarlijks stelt Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg zowel een Jaardocument als een Jaaroverzicht op. Het Jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en controle verklaring van de externe accountant. In het Jaaroverzicht worden de belangrijkste onderwerpen en cijfers uit het Jaardocument op een aantrekkelijke wijze gepubliceerd.

Jaaroverzichten

Magazine voor Iedereen 2017