Jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen van het Leger des Heils en de jaarrekeningen van de verschillende entiteiten. Deze zijn te downloaden als PDF.

Algemeen Jaarverslagen

Download Download Download
Download Download Download

 

Downloads

Jaarrekening 2016 Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Jaarrekening 2016 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarrekening 2016 Leger des Heils Dienstverlening Jaarrekening 2016 Leger des Heils Fondsenwerving Jaarrekening 2016 Leger des Heils Kerkgenootschap Jaarrekening 2016 Leger des Heils ReShare Jaarrekening 2016 Leger des Heils