Jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen van het Leger des Heils en de jaarrekeningen van de verschillende entiteiten. Deze zijn te downloaden als PDF.

Algemeen Jaarverslagen

Ldh jaarverslag 2018_web1-1 Cover JV 2017
Download Download Download
Download Download Download

Downloads

Jaarrekening 2018 Leger des Heils Fondsenwerving Jaarrekening 2018 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarrekening 2018 Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering Jaarrekening 2018 Leger des Heils ReShare Jaarrekening 2018 Leger des Heils Kerkgenootschap Jaarrekening 2018 Leger des Heils Dienstverlening Jaarrekening 2018 Stichting Leger des Heils