Van de Straat

nachtopvang

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.
image

Persoonlijk contact

We leggen contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of we ze mogelijk ergens mee kunnen helpen. We ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding die aansluit op de eigen kracht van de bezoeker. Van de Straat is een brug naar andere vormen van hulpverlening.

De Winteropvang is een variant van Van de Straat en alleen beschikbaar gedurende strenge vorstperiodes voor dak- en thuisloze mensen die anders de nacht op straat moeten doorbrengen.

Perspektywa

Opvang voor dakloze Midden- en Oost-Europeanen
Deze speciale nachtopvang is bedoeld voor mensen die:
- dakloos zijn
- uit Midden- of Oost-Europa komen (Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen)
- geen recht hebben op gebruik van sociale voorzieningen zoals een uitkering
- mee willen werken aan het programma Perspektywa dat gericht is op terugkeer naar uw land van herkomst.

Zij krijgen hierbij begeleiding in uw eigen taal van medewerkers van de Poolse Stichting Barka. Barka helpt bij de terugkeer naar het herkomstland en biedt ter plekke een zorgtraject of opvang, gericht op zo zelfstandig mogelijk wonen en werken.

Crisisopvang zwerfjongeren

De crisisopvang van zwerfjongeren is bedoeld voor jongens en meiden tussen de 16 en 23 jaar.
Het verblijf op de crisisopvang voor zwerfjongeren is voor de duur van vier weken en kan indien nodig verlengd worden met nogmaals vier weken. Bij het vooruitzicht op een perspectief kan hierop nog een maximale verlenging van twee weken plaatsvinden.

Verblijfskosten zijn € 2,- per nacht en moet direct bij plaatsing door de jongere voor een week vooruit betaald worden. Indien de plaatsing vroegtijdig stopt worden de resterende nachten terugbetaald. In gevallen dat betaling niet mogelijk is moet de jongere zich op woensdag melden bij de crisiscoördinator voor een gesprek

Ben jij dakloos en wil je weten wat je nu moet doen? Bekijk dan HIER een filmpje over alle hulpaanbod voor dakloze jongeren in Den Haag. 
Het filmpje is gemaakt door de achterban jongeren van het Straat Consulaat.

Aanmelden

Opvang voor dakloze Midden- en Oost-Europeanen
U heeft een pasje van het CCP of van Stichting Idhem nodig om binnen te komen. Geen kosten
Perspectywa: Binckhorstlaan 115, Tel. 070 383 93 13 

Crisisopvang Zwerfjongeren t/m 23
Meiden: Brueghelstraat 2-8, tel. 070 402 31 06
Jongens: Binckhorstlaan 115, tel. 070 383 93 13

Winteropvang
Geen aanmelding nodig. Tijdens de winteropvangperiode, tussen 1 november en 1 april, bent u welkom op Binckhorstlaan 115 (niet-rechthebbende) en de Twickelstraat 5 (rechthebbende en vrouwen)