Maatschappelijke Opvang Valleiregio

Maatschappelijke Opvang (MO) Valleiregio helpt de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dit gebeurt door opvang voor dak- en thuislozen, korte trajectbegeleiding voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen, onderdak bieden aan langdurig verblijfbewoners en Mobiele Schoonmaak Helder Moment.

Veel dak- en thuislozen hebben meer dan één probleem. Daarom werkt MO Valleiregio al jaren samen met gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties en de gemeente. Verschillende organisaties hebben een spreekuur in ons Sociaal Pension.

MO Valleiregio is gevestigd in Ede en richt zich op de Gelderse Valleiregio: de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel en Barneveld.

Van de Straat

Het gebeurt nog steeds dat mensen op straat komen te staan door huisuitzetting, relatieproblemen, schulden, verslaving of psychische problemen. Deze mensen kunnen voor kortere of langere tijd terecht bij de maatschappelijke opvang. Er is een passantenverblijf en een 24-uursvoorziening voor korte trajecten en langdurig verblijf. Als je niet uit de Valleiregio vindt doorverwijzing plaats naar de eigen regio en wordt in een noodsituatie kort onderdak geboden.

Passantenverblijf

 Het Passantenverblijf is een eerste crisisopvang. Er zijn zes bedden, en in de winter wat meer. Kom je uit de Valleiregio? Dan wordt er een traject aangeboden om te komen tot passende begeleiding. Dit traject wordt bij doorstroom voortgezet in het Sociaal Pension. Kom je ergens anders vandaan? Dan verwijzen we door naar een andere plaats. Waar mogelijk verwijzen we cliënten van buiten de regio door naar instellingen dichterbij hun woonplaats.

Sociaal Pension

Het Sociaal Pension biedt onderdak aan 34 volwassenen met aanpassings- en gedragsproblemen veelal ontstaan in combinatie met psychiatrische problematiek en verslaving aan alcohol en/of drugs. Er zijn 14 plaatsen voor kortdurend verblijf en 20 plaatsen voor langere periode met de mogelijkheid tot permanent verblijf. Via een gezamenlijk opgesteld zorgplan leer je om zoveel mogelijk op jezelf te wonen en zo optimaal mogelijk te participeren in de maatschappij. Je krijgt een eigen kamer en er is een gezamenlijke huiskamer.

Next Level

Next Level is een woonvoorziening van het Leger des Heils in Ede. Next Level biedt een stabiele woonplek voor kwetsbare mensen die een volgende stap kunnen maken op weg naar volledige zelfstandigheid en klaar zijn om uit de Maatschappelijke Opvang uit te stromen. Het doel is zelfstandigheid bevorderen en het risico beperken dat mensen terugvallen. Next Level streeft naar uitstroom naar een eigen woning binnen 6 maanden tot maximaal 1 jaar.