Van opvang naar wonen

Het hebben van een eigen woonplek is ontzettend belangrijk. Het Leger des Heils weet uit langdurige ervaring dat een eigen plek beter is dan slapen in de maatschappelijke opvang. Met een eigen woning tel je mee, doe je mee en heb je minder intensieve problemen die om aandacht en zorg vragen.