ervaringsdeskundigheid ervaringskennis

‘Werken met ervaringskennis vind ik een geweldige verrijking’

Rob Bakker streeft naar professionalisering inzet ervaringsdeskundigheid

Rob Bakker, projectleider ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils Noordoost. Take Bakker
Nieuws 25 oktober 2022

‘Het werken met ervaringskennis vind ik een geweldige verrijking. Niet om anders of beter te werken dan anderen, maar om op een ander niveau te kunnen en mogen aansluiten. Omdat je allebei op die plek geweest bent en van elkaar begrijpt hoe dat is.’ Dit zijn de woorden van Rob Bakker, projectleider ervaringsdeskundigheid van het Leger des Heils Noordoost en aanjager van het project inzet ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang Zwolle.

De inzet van ervaringsdeskundigheid zit in het dna van het Leger des Heils, maar vooral de laatste tijd is er intern steeds meer aandacht voor. Er gebeurt binnen het Leger dan ook al veel op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Dit tot tevredenheid van Rob, die streeft naar een nog verdere professionalisering van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. Zo is hij momenteel bezig met het opzetten van een opleidingstraject voor zorgprofessionals die hun ervaring willen inzetten. Rob deelt graag zijn verhaal, mede in de hoop anderen te inspireren.

Ervaringsdeskundigheid ervaringskennis
Rob: 'Ervaringsdeskundigheid is iets wat me de laatste jaren steeds meer heeft gegrepen.' Take Bakker

Soms wat eigenwijs

‘Ik werk sinds 2003 voor het Leger des Heils. Van een stageplek op de crisisopvang ben ik via verschillende functies op mijn huidige plek gekomen, waar ik met veel plezier werk als kinder- en jeugdcoach en ambulant begeleider. Tevens ben ik projectleider van het project ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang. Die ervaringsdeskundigheid is iets wat me de laatste jaren steeds meer heeft gegrepen. Ik had altijd al wel een gelijkwaardig contact met cliënten en deelde mijn ervaring waar dat passend was, maar deed dit eigenlijk met de gedachte dat ik daarmee niet altijd even ‘professioneel’ handelde. Gelukkig (achteraf) ben ik soms wat eigenwijs en deed ik het toch omdat ik gemerkt heb dat door er ‘te zijn’ en samen op te trekken we veel kunnen bereiken.’

'Puzzelstukjes vielen op hun plek'

Rob vertelt dat hij zich eigenlijk nooit zo bewust was van zijn ervaringskennis (zo noem je ervaring met ontwrichting voordat je hebt geleerd om het professioneel in te zetten. Na het volgen van een opleiding wordt het ervaringsdeskundigheid). ‘Pas toen ik op mijn 29ste de diagnose ADD kreeg, vielen er puzzelstukjes op hun plek. Hiermee kon ik beter begrijpen waarom ik tegen soms dezelfde dillema’s aanliep als mijn cliënten.’

Video

Enige jaren later besloot hij na zijn afstuderen als maatschappelijk werker om zich verder te scholen als zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid (ZME). Dit is een leergang op hogeschool Windesheim voor zorgprofessionals die in hun leven te maken hebben gehad met ontwrichting. Hen wordt geleerd om die ervaring op een deskundige manier in te zetten zodat ze hiermee de deelnemer kunnen ondersteunen in diens herstel. Hij maakte hiervoor als eindopdracht een filmpje, waarin nog duidelijker wordt waar het om gaat. Deze video is hier te bekijken.

Rob vervolgt: ‘De leergang vond ik zo leuk dat ik er nu zelf als co-trainer les mag geven, hoe gaaf is dat! Daarnaast heeft het Leger des Heils mij gevraagd voor het project ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang. Het Leger is namelijk ook van mening dat het werken met ervaring onlosmakelijk is verbonden met de herstelgerichte visie.’

Weer durven (najagen van) dromen

Het Leger des Heils gelooft en verwacht dat de inzet van ervaringsdeskundigen de kwaliteit van zorg vergroot en het contact met deelnemers, hun perspectief op herstel en het leiden van een betekenisvol leven verbetert. Omdat ervaringsdeskundigen bekend zijn met een leven met ontwrichting, de grilligheid van een herstelproces en met het weer durven (najagen van) dromen.

Oproep

Rob zou graag zien dat de expertise van ervaringsdeskundigheid aan meer teams wordt toegevoegd. ‘Ik zie dat als een belangrijke voorwaarde in het herstelgericht werken. Ik wil me daarom inzetten voor een verdere professionalisering op dit vlak, waaronder het opzetten van een opleidingstraject voor zorgprofessionals die hun ervaring willen inzetten. Ik denk dat zij de volgende stap kunnen zijn in het toewerken naar een organisatie waar ervaringsdeskundigheid is geïntegreerd. Ik doe dat samen met andere organisaties die in Zwolle werken in de maatschappelijke opvang.’

Hij doet dan ook een oproep aan andere medewerkers die te maken hebben gehad met ontwrichting en hiervan hersteld zijn. ‘Mocht jij nou ook ervaren dat dit een meerwaarde kan hebben in het werken met deelnemers of nieuwsgierig zijn naar hoe dit werkt. Of heb je gewoon andere vragen die het onderwerp aangaan, dan kom ik graag met je in contact.’

Rob is bereikbaar via e-mail r.bakker@legerdesheils.nl.

ervaringsdeskundigheid ervaringskennis
Rob: 'Het werken met ervaring is onlosmakelijk verbonden met de herstelgerichte visie.’ Take Bakker