Maatjesproject huiselijk geweld

Willem Jan de Bruin Fotografie
Nieuws 21 april 2023

Sinds kort heeft het Leger des Heils het maatjesproject, huiselijk geweld overgenomen van Stek Den Haag. Met dit project willen we mensen die met huiselijk geweld te maken hebben, helpen het vertrouwen in zichzelf en in anderen te vergroten. Dit doen wij samen met vrijwilligers.

Samen bouwen deelnemer en vrijwilliger aan een vriendschappelijk contact. Hierdoor kunnen ze met elkaar activiteiten ondernemen die het herstelproces ondersteunen. Denk aan samen een kopje koffie drinken, een boodschap doen, een museumbezoek of het maken van een wandeling. Ook kan de vrijwilliger praktische ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het Nederlands leren, het uitbreiden van het netwerk, een brief lezen of meegaan naar een afspraak. Onze deelnemers worden voor minimaal een jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Onze vrijwilligers krijgen een training, viermaal per jaar intervisie en begeleiding op maat.

Doorverwijzen naar het maatjesproject

Als verwijzer kunt u een deelnemer doorverwijzen wanneer een deelnemer:

  • huiselijk geweld heeft ervaren; en
  • in begeleiding is; en
  • in Den Haag woont.

Meer informatie en aanmeldingen

U kunt deelnemers aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Ook voor meer informatie kunt u hiervan gebruik maken.