Leger des Heils viert jubileum met strijdbaar pamflet

Nieuws 09 juni 2022

Jaarlijks komen meer dan honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils in Nederland. Via de professionele zorg- en hulpverlening of als bezoeker van een van de buurthuiskamers, korpsen en kledingwinkels. Het Leger strijdt voor kwetsbare mensen, ervan uitgaande dat iedereen telt. Dit jaar bestaat het Leger des Heils in Nederland 135 jaar. En ook vandaag de dag is die strijd nog hard nodig. Want er is een grote groep mensen die niet meer mee kan doen in onze samenleving. Daarom heeft het Leger des Heils een pamflet opgesteld waarin we een dringend appèl doen op overheid en samenleving. Om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen in het omzien naar elkaar en om bestaanszekerheid voor iedereen in ons land te realiseren.

“Ieder mens doet ertoe en heeft recht heeft op aandacht, zorg en bijstand. Vanuit die gedachte helpt het Leger des Heils de medemens. Zonder oordeel, rechtvaardig, solidair en professioneel strijden we tegen zaken als armoede, dakloosheid, verslaving, onrecht en eenzaamheid. En we zullen dat blijven doen,” aldus bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp. “Door de jaren heen hebben we het verschil mogen betekenen in tienduizenden mensenlevens. Door er voor hen te zijn, de helpende hand te bieden, of een schouder om op uit te huilen. We hebben verandering en herstel in die levens mogen meemaken. En dat bevestigt ons in onze strijdbaarheid. Het kan anders. Vandaar ook ons pamflet.”

"We hebben verandering en herstel in die levens mogen meemaken. En dat bevestigt ons in onze strijdbaarheid" bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp

In het pamflet sluit het Leger des Heils in Nederland aan bij de woorden van stichter William Booth (vrij vertaald): Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden. Zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder hoop of perspectief. Zolang tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder. Zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt. Zolang er wanhoop is en eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt. Zolang zullen wij strijden…

Op zaterdag 11 juni viert het Leger des Heils haar 135-jarig jubileum met een festival in Zaandam voor medewerkers, heilssoldaten, deelnemers en andere betrokkenen. De opening van de jubilieumdag is om 12.30 met medewerking van staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen, die buiten het jongerenprogramma zal openen. Er is een dankdienst onder leiding van Commissioner Hannelise Tvedt. Vanaf 15.30 organiseert het Leger des Heils een seminar met als thema ’Een onzeker bestaan’. Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is één van de sprekers.

Wil je bij één van de programmaonderdelen van het jubileum aanwezig zijn, meld je dan aan via woordvoering@legerdesheils.nl 

Het volledige programma van de jubileumdag is te downloaden via https://www.legerdesheils.nl/135

Download hier het pamflet