Leger des Heils W&G Noordwest realiseert 31 Wonen Plus plekken in voormalig O&O-gebouw in Wassenaar

Beschermd wonen

Door de gemeente Den Haag, de gemeente Wassenaar en Leger des Heils W&G Noordwest is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van 31 Wonen Plus plekken in het voormalige O&O-gebouw in Wassenaar. De Wonen Plus plekken zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij de terugkeer naar zelfstandig wonen. Op dit moment werkt het Leger des Heils aan het gereedmaken van het pand.

De samenwerkingsovereenkomst werd namens gemeente Den Haag ondertekend door wethouder Kavita Parbhudayal (Werk, Wijken en Dienstverlening), namens gemeente Wassenaar door wethouder Ritske Bloemendaal (Sociaal Domein, Wonen en Onderwijs) en namens Leger des Heils W&G Noordwest door regiodirecteur Marc Verberg. Deze Wonen Plus plekken gaan zorgen voor meer aanbod van zorg en begeleiding in de regio. We zijn erg blij met de nauwe samenwerking met beide gemeentes en hopen dat de toekomstige bewoners prettig op deze locatie kunnen wonen. Dat ze zich er thuis zullen voelen en dat ze kunnen werken aan het bouwen van een mooie toekomst.

Lees het persbericht en de Veelgestelde vragen en antwoorden voor meer informatie over de samenwerking en de Wonen Plus voorziening in het voormalige O&O-gebouw.

Persbericht ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Veelgestelde vragen en antwoorden – Wonen Plus voorziening voormalige O&O-gebouw (Wassenaar)