Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Den Haag

Nieuws 07 september 2021

Vanaf 6 september 2021 kunnen jeugdigen in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) in Den Haag geplaatst worden. De start van de KVJJ in Den Haag is onderdeel van een landelijke wijziging in het stelsel rond de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren. Deze wijziging is bedoeld om meer maatwerk in zorg en beveiliging mogelijk te maken.

Vrijheidsbeneming op Maat

De KVJJ Den Haag is de vijfde KVJJ in Nederland. Deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming zet de ontwikkeling van de jongeren en hun terugkeer naar het ‘gewone’ leven. Het Leger des Heils en FamilySupporters zorgen voor de begeleiding, beveiliging en zorg. Er wordt samengewerkt met externe partners, voor scholing, werk, ondersteuning of dagbesteding. Samen met deze partners is ook al in de voorbereidende fase van de KVJJ intensief samengewerkt.

Kansen vergroten

De KVJJ is een locatie waar jongeren tijdens de periode in afwachting van hun strafzaak of het laatste deel van hun detentie kunnen worden geplaatst. De KVJJ maakt het mogelijk dat de jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefomgeving verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming. Daardoor kan zorg, ondersteuning en dagbesteding in de eigen omgeving worden opgestart (of voortgezet) en kan dit ook na het verblijf in de KVJJ doorgaan. In de KVJJ werken professionals, de jongere en zijn/haar netwerk samen aan wat nodig is om de kans op terugkeer naar het gewone leven te vergroten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de KVJJ in het algemeen? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de KVJJ in Den Haag of heeft u vragen? Neem dan contact op met Rick Kappetein (afdelingsmanagerLeger des Heils) via nw.kvjj.den.haag@legerdesheils.nl.