Voorzijde locatie KVJJ in Den Haag

Kijkje in de KVJJ in Den Haag

Willem Jan de Bruin Fotografie
Nieuws 14 februari 2023

De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) in Den Haag is een laag beveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Er is plek voor 8 jongeren. Het Leger des Heils W&G regio Noordwest biedt zorg, begeleiding en beveiliging aan deze groep jongeren.

“Ik zou deze kans aan meer jongens gunnen. Ik denk dat die jongens er wel zijn, maar dat de weg naar de KVJJ beter gevonden kan worden.”

Rick Kappetein (afdelingsmanager)

We vragen met deze video en podcast aandacht voor deze vorm van ‘vrijheidsbeneming op maat’. We zijn ervan overtuigd dat veel meer jongeren dan nu geplaatst kunnen worden in deze voorziening. De jongeren moeten gemotiveerd zijn en de verantwoordelijkheid van relatief veel vrijheid kunnen dragen. We zien in de praktijk dat dat goed werkt. Het niet volledig afsnijden van de jongeren van de maatschappij en hun beschermende netwerk heeft op hen een positieve uitwerking. Het verkleint ook de kans op recidive.

Video

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Podcast

In deze podcast word je meegenomen achter de deur van de Kleinschalige Voorziening voor Justitiële Jeugd in Den Haag (KVJJ). In de KVJJ is de maatschappij altijd dichtbij. Positieve elementen in de levens van de geplaatste jongeren, zoals werk, school, sport en contacten met familie en vrienden, blijven behouden. Hierdoor is de terugkeer naar het gewone leven voor de jongeren, na hun straf, geen sprong in het diepe maar weer een stap in de goede richting.

Meer weten?

Maakt u in uw functie deel uit van het doorverwijzen van jongeren naar een justitiële jeugdinrichting? Wilt u na het zien van de video en beluisteren van de podcast meer weten over de KVJJ? Neem dan graag contact met ons op via nw.kvjj.den.haag@legerdesheils.nl of 088 – 065 27 58. Op onze website vindt u ook informatie over de KVJJ. Op de website van DJI vindt u informatie over de 5 KVJJ’s in Nederland.