50|50 dagbesteding en re-integratie

50|50 - WERKEN WERKT!

50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’. Werken aan herstel van het gewone leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving centraal staat. Voor ons een opdracht, voor u een zorg minder.
image

Meedoen biedt perspectief

Wij richten ons op mensen aan de onderkant van de samenleving die vaak met meerdere problemen tegelijkertijd worden geconfronteerd: geen werk, geen (stabiele) huisvesting, verslaafd, psychische problemen, schulden, geen sociaal netwerk. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, hebben baat bij ondersteuning op het gebied van dag- en werkritme. Zo kort als kan en zo lang als nodig. Wij geloven dat Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. Werk biedt deelnemers weer perspectief op een zelfstandig bestaan: een eigen inkomen, een gestructureerd leven, sociale contacten en een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Integrale aanpak vormt brug tussen zijlijn en samenleving

De 50|50 sociale ondernemingen van het Leger des Heils bieden de cliënt-deelnemers een brug tussen ‘de zijlijn’ en duurzaam participeren middenin de samenleving. Leger des Heils 50|50 werkt aan zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en aan re-integratie op de arbeidsmarkt. Hiertoe beschikken wij over jobcoaches en onze 50|50 leer/werkbedrijven. Daar bieden we, samen met opleidingsinstituten, leer-werktrajecten voor deelnemers onder begeleiding van professionele leer/werkmeesters. Met name onze integrale aanpak is succesvol; onze intensieve relatie met de deelnemers staat garant voor een effectieve aanpak en -waar nodig- directe sturing.

50|50 maatwerk

  • Wij richten ons op mensen die tijdelijk of langdurig een zeer grote afstand hebben opgelopen tot de samenleving en de arbeidsmarkt.
  • Wij bouwen een intensieve relatie op met mensen door de combinatie hulpverlening en werk. Hierdoor is sprake van een sluitende aanpak die loonwaarde creëert en uitstroom naar betaald werk mogelijk maakt.
  • Onze 50|50 bedrijven zijn ingericht als reguliere bedrijven en kunnen gedifferentieerd werk aanbieden. Hierdoor leveren wij maatwerk voor iedere deelnemer.
  • Het Leger des Heils heeft een unieke positie in de samenleving die maximaal wordt ingezet om bedrijfsleven te verbinden aan de mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Veel bedrijven dragen het Leger des Heils een warm hart toe. Hier maken wij dankbaar gebruik van door met hen een duurzame relatie aan te gaan.
  • Het Leger des Heils beschikt over het PSO keurmerk Sociaal Ondernemen. Tevens maken wij afspraken met bedrijven op basis van Social Return on Investment, waarbij deelnemers van 50|50 in kunnen stromen op de arbeidsmarkt.