Verpleeghuis Buitenhaeghe

Zorgaanbod
Verpleging en verzorging
Product
Verpleeghuizen & woonzorgcentra
Gemeente
Almere
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM).
Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.
Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier verpleging en verzorging (docx)
Toon meer
Verpleeghuis Buitenhaeghe />
								<div class=
location_on
Atheneplantsoen 1
1334EL Almere

Informatie & kenmerken

In de specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra van het Leger des Heils kunnen mensen met een lichamelijke zorgvraag terecht, die nergens anders heen kunnen. Zij hebben vaak een complex verleden en lijden aan zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze zijn bijvoorbeeld (langdurig) dakloos en/of verslaafd geweest. Wij bieden de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling. Dit varieert van kortdurende revalidatie tot langdurige en palliatieve zorg.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wlz
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
Eigen appartement

Specificaties

Verpleeghuis Buitenhaeghe is gevestigd in Almere. Buitenhaeghe biedt zorg aan mensen die intensieve verpleeghuiszorg en behandeling nodig hebben. Het centrum heeft vijf afdelingen: Somatiek, PG, Verzorging en Binnenhaeghe. Iedere afdeling is opgesplitst in kleinere afdelingen bestaand uit 12 appartementen en een gezamenlijke huiskamer. 

Onze zorg

Als thuis wonen niet langer meer gaat en u moet verhuizen, is dat een aangrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Bij Buitenhaeghe begrijpen we dat, als u in Buitenhaeghe komt wonen, u zelf zo lang mogelijk de regie over uw leven wilt houden. Alleen dan kun je je echt ergens thuis voelen. Daarom is onze zorg gericht op uw wensen en behoeften. Hierbij staan beleving, geborgenheid, eigenwaarde, gekend zijn en zingeving centraal. We willen u zoveel mogelijk ondersteunen, zodat u uw gewoontes vanuit huis hier kunt voortzetten. Dit doen wij onder andere met de methode ‘Ken je mij’.

Wonen in Buitenhaeghe | indicaties

U heeft een ziekte of verminderde zelfredzaamheid, waardoor u 24 uur per dag zorg en nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. U wilt in aanmerking komen voor wonen in Buitenhaeghe. Hiervoor is een WLZ-indicatie nodig. Hiermee doet u een beroep op de Wet Langdurige Zorg. Deze kunt u aanvragen via www.ciz.nl. Vervolgens, als u zich bij ons heeft aangemeld, krijgt u een bericht wanneer er een appartement beschikbaar is. Onze trajectmanager spreekt samen met u of uw contactpersoon een verhuisdatum en -tijd af waarop u naar Buitenhaeghe kunt verhuizen.

Activiteiten

Onze inzet voor uw welzijn houdt niet op bij medische zorg. In Buitenhaeghe zijn veel activiteitenbegeleiders en vrijwilligers actief om u een veelzijdig programma te bieden met gezelligheid, ontspanning en gezonde inspanning. De medewerker welzijn werkt in de gezamenlijke huiskamer op de afdeling. Hier kunt u de hele dag terecht voor diverse activiteiten zoals ontbijt, een spelletje of creatieve activiteiten. 
Naast de activiteiten op de afdeling zijn er ook regelmatig activiteiten in het restaurant, zoals zittend bewegen, film kijken en diverse optredens.

Onze afdelingen

Buitenhaeghe heeft vijf afdelingen.

  • De afdeling Verzorging (2x) biedt reguliere verpleeghuiszorg voor bewoners die dementiezorg en/of intensieve begeleiding gecombineerd met uitgebreide verzorging nodig hebben. De gangbare indicaties voor deze afdeling zijn VV04 en VV05.
  • De afdeling Somatiek biedt reguliere verpleeghuiszorg voor bewoners die intensieve verzorging en verpleging nodig hebben of een ernstige lichamelijke ziekte hebben. De gangbare indicaties voor deze afdeling zijn VV06 en VV08.
  • De afdeling PG biedt reguliere verpleeghuiszorg voor bewoners die intensieve dementiezorg nodig hebben en waarbij sprake kan zijn van (ernstige) gedragsproblematiek. De gangbare indicaties voor deze afdeling zijn VV05 en VV07.
  • De afdeling Binnenhaeghe is er voor de cliënt zonder helper en biedt specialistische verpleeghuiszorg voor bewoners die naast lichamelijke verzorging en verpleging ook begeleiding nodig hebben op het gebied van sociaal-maatschappelijke problemen en/of psychiatrie. Binnenhaeghe is ook gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie met daarbij ontwikkelde gedragsproblematiek. Een multidisciplinair behandelteam team biedt passende zorg.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

Downloads