Ziekenboeg Nieuwegracht

Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Voor aanmelding is een verwijzing  van de (huis)arts nodig. Neem voor het indienen van het aanmeldformulier contact op met de afdeling via 030-2306036. Op deze manier kunnen we samen de aanmelding doornemen en beoordelen of er ruimte beschikbaar is. 

*Mensen met een intensieve, complexe medische zorgvraag kunnen geen beroep doen op de ziekenboeg. 

Ziekenboeg Nieuwegracht />
								<div class=
location_on
Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
euro_symbol
Eigen bijdrage
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

De kleinschalige ziekenboeg aan de Nieuwegracht 92 in Utrecht biedt kortdurende 24-uursopvang voor zieke dak- en thuislozen die zorg en observatie nodig hebben, bijvoorbeeld in geval van een rustperiode na ontslag uit het ziekenhuis of bij griep. De medische zorg, deze is niet 24/7 aanwezig, wordt verzorgd door verpleegkundigen van het Leger des Heils. De ziekenboeg heeft ruimte voor vier mensen. In het pand zijn ook de inloopvoorziening Herstart en het LDO gevestigd.

Eigen bijdrage
Er is er een eigen bijdrage verschuldigd van € 5,00 per etmaal (inclusief maaltijd). De kosten voor zorg en medicatie zijn voor rekening van de patiënt zelf. 

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!