LDO Nieuwegracht

Zorgaanbod
Maatschappelijke opvang
Beschrijving
Opvang voor dak- en thuisloze mensen
Product
Dagopvang
Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan.
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg.

Toon meer
location_on
Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht

Informatie & kenmerken

Een plek om te douchen, te eten, koffie te drinken, op te warmen, een arts te bezoeken en kennis te maken met hulpverlening voor mensen die op straat leven.

Specificaties

Bij de Laagdrempelige 24-uursopvang is er 24 uur per dag begeleiding. Deelnemers krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Het LDO helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.

Het LDO sluit aan bij wat de deelnemer nodig heeft. Samen met de begeleider maakt hij een overzicht van zijn problemen en wat er nodig is om ze aan te pakken. We gaan op zoek naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. En samen stellen we doelen voor verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de deelnemer. De deelnemer helpt mee met taken in en om het huis, en kan allerlei trainingen volgen. Dit alles met het doel dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de deelnemer.

In de maatschappij
Door onder andere een passende dag- en vrijetijdsbesteding doen deelnemers weer mee in de samenleving. Ze leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op werk draagt het LDO bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben deelnemers weer uitzicht op zelfstandig (of begeleid) wonen en wordt dakloosheid, overlast en criminaliteit voorkomen.

De LDO is gevestigd aan de Nieuwegracht in Utrecht. Naast de LDO is hier ook inloopvoorziening Herstart gevestigd.