Zaken doen met het Leger des Heils

Voor een goede uitvoering van zijn dienstverlening koopt het Leger des Heils jaarlijks tal van goederen en diensten in. Door de omvang van de organisatie is het Leger des Heils ook een interessante partner om zaken mee te doen. Maar het Leger des Heils wil vooral een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever zijn, die zijn leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. De inkopers van het Leger des Heils geven op diverse wijzen invulling aan die missie.

Het Leger des Heils werkt aan een integraal inkoopbeleid die betrekking heeft op alle inkopen, diensten en afdelingen van het Leger des Heils. Zo zorgen we ervoor dat uitgaven doelmatig, rechtmatig en professioneel worden uitgevoerd. Waar we dat zinvol achten, werken we op inkoopgebied samen met andere inkopende organisaties of verwante instellingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Leger des Heils hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen. Op het gebied van inkoop en aanbesteding, passen we waar mogelijk milieu- en sociale criteria in onze processen toe, zodat we kunnen zorgen voor een levering van daadwerkelijk duurzame producten, diensten en werken. Social Return on Investment (SROI) is dan ook een belangrijk onderdeel binnen de inkooptrajecten die we als Leger des Heils uitvoeren.

Inkoopvoorwaarden

Het Leger des Heils hanteert zijn eigen inkoopvoorwaarden. Deze zijn gekoppeld aan de producten en/of diensten die geleverd worden. Op verzoek kunnen wij u deze voorwaarden toezenden.

Contact

Het Leger des Heils is voortdurend op zoek naar partners die onze organisatie vooruit helpen met innovatieve oplossingen om zo onze dienstverlening aan de maatschappij nog efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren. Levert u een dienst, product of werk dat voor onze organisatie interessant kan zijn, maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zaken doen met het Leger des Heils