Verpleeghuis

Specialistisch verpleeghuis De Linde

location_on
Bankastraat 158
3312GT Dordrecht

Specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht is er voor volwassenen die lichamelijke en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben in combinatie met psychi(atri)sche zorg. Veelal hebben de cliënten geen of een beperkt sociaal netwerk.

In deze beschermde woonvorm krijgen ze een eigen kamer en er is 24 uur per dag verzorging en begeleiding aanwezig. De focus op geborgenheid, vertrouwdheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid maakt dat De Linde in Dordrecht voor de cliënten een echt thuis is.

Afgestemd op de behoeften van de cliënt bieden wij behandeling, verpleging en verzorging. Deze zorg en begeleiding kan zowel met als zonder behandeling gegeven worden. Tevens behoren revalidatie of respijtzorg en palliatieve/terminale zorg tot de mogelijkheden. Door de cliënt centraal te stellen, wordt er niet alleen gekeken welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt.

Complexe problemen

Door de complexe problematiek van cliënten is specifieke, op deze doelgroep afgestemde, zorg nodig. Bij gebrek aan deze zorg is het gevolg dat een deel van deze cliënten nergens terecht kan en gedoemd is op straat of in een reguliere maatschappelijke opvangvoorziening te verblijven, waar men de zorg/hulpvraag onvoldoende kan beantwoorden. Dit kan leiden tot overlast op straat voor de burger en overbelasting van medewerkers en mede-cliënten in de reguliere zorg en maatschappelijk opvang.

Aanmelden

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden bij Specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht, of worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, politie of sociale dienst.

Voor aanmelden belt u met  088- 06 55 111 en via btm-rzw@legerdesheils.nl. 

Vanaf 29 november gaan nieuwe ELV aanmeldingen via Verwijspunt 078. Klik hier om de website te bezoeken.