Verpleeghuis

Specialistisch verpleeghuis De Blinkert

location_on
Zandvoortseweg 211
3741 BE Baarn
phone
035 - 541 23 30

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor mensen met multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met psych(iatr)ische-, sociaal-maatschappelijke en/of verslavingsproblematiek.

Cliënten hebben vaak een verleden als dak- en/of thuisloze en diverse maatschappelijke problemen, waardoor zij niet binnen het reguliere zorgaanbod passen. Op de Blinkert wordt, vanwege de complexiteit van de problematiek, gewerkt met een multidisciplinair team, waardoor alle expertise en kennis in huis is.

Op de Blinkert wonen 93 cliënten verdeeld over zeven afdelingen. Elke afdeling biedt plaats voor 11 tot 14 cliënten. Twee van de zeven afdelingen zijn ingericht voor opname, observatie en revalidatie. De overige vijf afdelingen zijn ingericht op langdurig verblijf, waaronder een gesloten afdeling voor mensen met de diagnose Korsakov. Elke cliënt heeft een eigen kamer en een gedeelde badkamer.

Zorgaanbod

Op de Blinkert bieden wij zorg op maat aan. Dit kan variëren van kortdurende revalidatie tot palliatieve zorg en begeleiding op het gebied van verslaving en psychiatrie. Op basis van de wensen van de cliënt en de indicatie wordt een zorgplan opgesteld. Dit gaat verder dan alleen het bieden van zorg. Ook aan het welzijn en welbevinden van de cliënt zal veel aandacht worden besteed. 

Elke afdeling heeft een eigen team, bestaande uit zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verpleging, verzorging en ondersteuning van de cliënten in hun dagelijkse leven. Elk afdelingsteam is onderdeel van het multidisciplinair team (onder andere artsen, psycholoog, maatschappelijk werker, paramedici en geestelijk verzorger). 

Middelengebruik

In de Blinkert is actief gebruik van verslavende middelen niet toegestaan in verband met de veiligheid en bescherming van de medebewoners. Bij actief alcoholgebruik en/of gebruik van softdrugs kan de Blinkert, wanneer de cliënt hiervoor openstaat, ondersteuning en begeleiding bieden. In het multidisciplinaire team van de Blinkert wordt besproken hoe hiermee om te gaan en of begeleiding haalbaar i

Indicatie

Voor wonen op de Blinkert is een V&V indicatie, een indicatie vanuit justitie nodig. Ook ongedocumenteerden die in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg kunnen in de Blinkert worden opgenomen. Voor een kortdurende opname is een ELV- Hoog Complex nodig. Opname is eventueel mogelijk met een BOPZ-maatregel (o.a. RM) of een ISD-traject.

Aanmelden