Geloofsvragen

Het Leger des Heils gelooft in het voorbeeld dat Jezus gaf om anderen de helpende hand te bieden. Hij zorgde voor zieken en zwakkeren en verklaarde zich solidair met de armen. Daarom praten wij niet alleen over het Evangelie, maar geven we ook hulp aan mensen die dat nodig hebben. Toch blijft het belangrijk om met elkaar over het Evangelie te praten.

Heb je vragen over geloof of zingeving? Wil je meer weten over wat we geloven, en hoe dat zit?
Neem gerust contact op met de korpsofficier.

Op maandag en woensdagochtend kunt u ook onze buurthuiskamer bezoeken. Daar zijn ook mensen beschikbaar voor geloofs- en zingevingsvragen. Ook is er een stilteruimte waar u gewoon even kunt zitten en stil kunt zijn.

Alpha-cursus

De Alpha-cursus is een cursus over het christelijk geloof rond een tiental herkenbare thema's, zoals: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Wat te denken van de Heilige Geest? Hoe leidt God ons leven? Wat heeft de kerk er mee te maken?

Bijbelstudiegroepen

Als u zich, bijvoorbeeld na een Alpha-cursus, verder wilt verdiepen in het christelijk geloof kan dat in een bijbelstudiegroep. Zo’n groep bestaat doorgaans uit tien tot vijftien deelnemers met heel verschillende achtergronden. In sommige groepen worden (actuele) thema’s behandeld, andere groepen houden zich met bepaalde bijbelgedeeltes bezig. Maar het gaat altijd om de vraag: wat heeft de Bijbel ons nu nog te zeggen? En: welke rol kan het geloof spelen in je werk, je gezin, je contacten met anderen…?