Samenleven doe je niet alleen

10-03-2020

Het Leger des Heils wil graag voor iedereen in en voor de buurt aanwezig zijn. In onze buurthuiskamer in Elderveld is een plek waar iedereen welkom is, en mee mag doen! Op maandag of woensdag kunt u/kun je vrijblijvend binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje, wat te lezen. We hebben een ruilboekenkast waar u een interessant boek mee kunt nemen, en zelf ook kunt inleveren.
Op maandag kunt u ‘aanhaken’ bij het breicafe, en op woensdag is er een spelochtend en kunt u voor één euro een kopje soep en een tosti krijgen.

Daarnaast zijn er medewerkers aanwezig voor praktische hulpvragen. Bijvoorbeeld rondom uw /jouw inkomen, hulp bij uw post of financiën? Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er regelmatig iemand aanwezig op de Leidenweg 11 in Arnhem-Zuid (wijk Elderveld)
Men kan gewoon binnenlopen en de koffie staat klaar. De buurthuiskamer is op maandag en woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.