Kerst vieren met het Leger des Heils in Utrecht

Bij Bosshardt Soesterkwartier, Amersfoort

Rondom Kerst is onze locatie in kerstsfeer. We vertellen verhalen en in de gespreksgroepen halen we zingeving en geloof in de gesprekken rondom Kerst extra aan.
De maaltijden die we bereiden staan in een wat uitgebreidere sfeer. En op tweede kerstdag zijn we open.

Contactgegevens Bij Bosshardt Soesterkwartier

 

Zeist

14 december 16.00 –19.00 uur                              
Vrouwenbond kerstfeest

15 december 10:00 – 13:00 uur (met lunch)           
Kerstfeest voor iedereen

17 december 9.00 – 17.00 uur                               
Zangkoor en muziekkorps zingt en speelt bij de kerstpotten in Zeist

18 december 10.30 – 11.30 uur                             
Candlelight dienst

20 december 15.00 – 16.00 uur                             
Kerstprogramma in De Wijngaard in Bosch in Duin

23 december 19.00 - 20.00 uur                              
Volkskerstzang, op het Marktplein voor het korpsgebouw

24 december 9.00 – 17.00 uur                               
Zangkoor en muziekkorps zingt en speelt bij de kerstpotten in Zeist

24 december 22.30 - 23.30 uur                              
Kerstnachtdienst

25 december 10.30 - 12.30 uur                              
Bijzondere kerstwijdingsdienst

26 december 11.00 – 14.00 uur                              
Kerstinloop

Contactgegevens locatie Zeist

Hilversum

18 december 19.30 uur  
Christmas Sing-a-Long m.m.v. Amsterdam West Band

21 december 10.00 uur  
Kerstviering Open Huis

22 december 19.00 uur  
Kaarsjesavond - Kerstliederen zingen op de Groest in Hilversum

24 december 20.00 uur  
Kerstavonddienst

25 december 10.30 uur  
Kerstwijding

26 december 11.00 uur  
Kerst-inn

School voor compassie
Open Avond
School voor Compassie
Oude Enghweg 19, Hilversum
20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Utrecht

18 December                 
Kerstfeest voor iedereen

24 December 15.30 uur  
Kerst event 

25 December 10.30 uur  
Kerstwijding

Buurthuiskamer Utrecht Zuilen

18 december 12.00 -14.00 uur
Soep en verhalen. Iedereen van harte welkom!

26 december 12.00 -15.00 uur
Lunch en ontmoeting

Contactgegevens buurthuiskamer Utrecht Zuilen