Jeugdbescherming - Cliënten en familie

De jeugdbescherming van het LJ&R voert verschillende wettelijke maatregelen uit. Bij alles wat we doen staat het kind centraal. Zijn of haar veiligheid en ontwikkeling staat voorop. Zijn of haar ontwikkeling staat bij ons centraal. We willen u helpen en ondersteunen om, bij voorkeur, uiteindelijk weer zelf (of samen met uw partner) voor uw kind(eren) te zorgen. Hiervoor hanteren we verschillende maatregelen.

De drangmaatregel

Een drangmaatregel is kortdurend en intensief. De maatregel is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als de situatie niet verbetert, dan kan er een dwangmaatregel worden opgelegd. 

Ondertoezichtstelling (OTS)

Tijdens een ondertoezichtstelling kijkt de jeugdbeschermer mee over de schouder van u als opvoeder. U hebt het gezag, maar belangrijke beslissingen neemt u alleen in overleg met de jeugdbeschermer. Door middel van advies probeert de jeugdbeschermer bij te sturen en te helpen om grotere problemen te voorkomen. 

Voogdij

Als de rechter reden ziet om het gezag over uw kind bij u weg te halen, krijgt de jeugdbeschermer de voogdij over uw kind. Dit gebeurt nooit zonder goede reden en altijd op naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. 

Jeugdreclassering

Iedereen die onder de 18 is en verdacht wordt van een misdrijf of langere tijd van school spijbelt, maakt kans op bemoeienis van de jeugdreclassering. 

Klachten

Het liefst willen we dat u altijd tevreden bent met de hulp die we bieden. Helaas leert de praktijk ons soms anders. Is dit bij u het geval? Klik dan hier om naar de klachtenpagina te gaan.

Pilot gratis rechtsbijstand

Er loopt een pilot gratis rechtsbijstand bij uithuisplaatsing om u als ouder(s) hulp te bieden tijdens de zitting.
De advocaat kan u helpen om uw standpunt bij de rechter goed te verwoorden. In de folder die u hieronder kunt downloaden, vindt u meer informatie.

Folders en flyers

Cliënttevredenheidsonderzoek

Onder de cliënten van de jeugdbescherming is in 2023 een vragenlijst verspreid. Het doel was om inzicht te krijgen in hoe tevreden cliënten zijn met onze begeleiding. Deze vragenlijst werd digitaal uitgezet. De uitkomsten leest u in het document dat u hieronder kunt downloaden.