Zij aan Zij

Opvang voor vrouwen, aanstaande moeders en vrouwen met kinderen

Zij aan Zij richt zich op (jonge) vrouwen die (met hun kinderen) op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.
image

Bij Zij aan Zij wonen aanstaande moeders, vrouwen alleen en vrouwen met kinderen samen in een woonvoorziening. Er is 24 uur per dag begeleiding. De vrouwen krijgen (met hun kinderen) een eigen kamer en als het nodig is benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Zij aan Zij helpt bij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het aanvragen van een uitkering. Samen gaan we op zoek naar scholing en/of werk en met de moeders zoeken we ook naar kinderopvang of een school voor de kinderen.

Cliënt centraal

Zij aan Zij sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Vrouwen leren hun problemen de baas te worden en te blijven. We onderhouden contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij schulden, verslaving of psychiatrie. Met als doel dat de vrouwen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Ook werken we eraan dat minderjarige kinderen bij hun moeder kunnen (blijven) wonen. We stimuleren jonge moeders om naar school te gaan. En waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt bij de hulpverlening.

In de maatschappij

De vrouwen en hun kinderen doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen problemen zelf oplossen of voorkomen. Door de focus op school en/of werk draagt Zij aan Zij bij aan een startkwalificatie en arbeidsintegratie van (jonge) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor voorkomt Zij aan Zij dakloosheid, overlast, criminaliteit en uithuisplaatsing van kinderen.

Maaike

"We wonen nu bij het Leger des Heils. Ik heb drie kinderen, van verschillende vaders. Ik hoef geen man meer. Ik kies steeds de verkeerde. We moesten wel vluchten, maar als ik blijf zwerven pakken ze mij mijn kinderen af. Hier leren ze me hoe ik voor mezelf kan opkomen, voor mijn kinderen kan zorgen en met geld omgaan. Dan kunnen we straks naar een eigen huis."

Duur

Een tot 2 jaar.

Aanmelding

Het Bureau Traject Management (BTM) verwijst cliënten, verwijzers en behandelaars naar de juiste route van aanmelding. 
BTM is van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur telefonisch en per e-mail te bereiken.
Telefoon: 020-6301111.
E-mail: btm.gwca@legerdesheils.nl