Bijzondere Schoonmaak

De afdeling Bijzondere schoonmaak is een gespecialiseerd team van hulpverleners dat zwaar vervuilde woningen in korte tijd bewoonbaar maakt. De intensieve schoonmaak wordt toegepast bij mensen die in een ernstig vervuild of vol huis wonen en daarmee overlast veroorzaken, of een gevaar voor zichzelf of de woonomgeving vormen. Het team zorgt voor een doorbraak waardoor opvolgende hulpverlening mogelijk wordt gemaakt.
image

Voor wie?

De Bijzondere Schoonmaak is er voor mensen waarbij sprake is van ernstige woningvervuiling. Daarnaast heeft men vaak te kampen met een sociaal isolement, verslaving of psychiatrische problematiek. De woning is in verval geraakt, er zijn weinig contacten, veel schulden, of er is sprake van dreigende huisontruiming. Wanneer er kinderen deel uitmaken van het gezin is er vaak ook sprake van opvoedkundige problematiek of verwaarlozing. In veel gevallen is er sprake van zorgmijdend gedrag en zijn eerdere pogingen van hulpverleners mede hierop spaak gelopen. Onze medewerkers zijn professioneel en ervaren, zij weten in deze situaties vaak vooruitgang te boeken. Bij Hoarding problematiek (verzameldwang) wordt er intensief samengewerkt met de collega’s van afdeling Restart.

Onze aanpak

De schoonmaak gebeurt alleen met toestemming van de bewoner. We overleggen vooraf en gedurende de dag welke spullen bewaard moeten blijven en welke spullen weg mogen. Het is belangrijk dat de bewoner de schoonmaak emotioneel aankan. Om het vertrouwen te winnen en de woning binnen te mogen is veel inspanning en vasthoudendheid nodig. We betrekken de bewoners zo veel mogelijk bij het opruimen en schoonmaken. Samen maken we de woning weer leefbaar.

Indien er al hulpverlening betrokken is bij cliënt, is het wenselijk dat deze hulpverlener ook bij aanvang op de eerste dag aanwezig is, om het contact tussen het Bijzondere Schoonmaakteam en cliënt te leggen. Ook kan er van te voren overlegd worden over welke type medewerkers gewenst is, om zo de meeste kans op “een klik” met cliënt te maken en de slagingskans te vergroten.

Op afgesproken tijden komen we met minimaal 2 personen bij de cliënt langs. Tijdens de dag(en) dat de woning opgeruimd en schoongemaakt wordt, is er ook ruimte voor het psychische welzijn van de cliënt. De verwijderde spullen worden afgevoerd met een busje naar de kringloop of stort gebracht. Regelmatig komt het voor dat we tijdens de schoonmaak allerlei gebreken in het huis tegen komen (geen water, licht of verstoppingen). Wij koppelen dit terug aan een bestaande hulpverlener of schakelen passende hulp in.

Marie

"Ik vond het niets, dat ze mijn huis kwamen schoonmaken. Allemaal vreemden aan mijn spullen. Ik kon heus wel voor mezelf zorgen en bovendien zat het mij niet in de weg. Dacht ik. Dankzij hen heb ik hulp gevonden voor mijn depressie. En voor mijn schulden. Mijn begeleider gaat soms kleren met me kopen en leert me mijn huis schoon te houden. Ik ben trots op wat ik nu kan. "

Aanmelden

De vervuilde woningen worden meestal door GGD, woningbouwverenigingen, huisartsen en zorginstellingen bij onze afdeling BTM (Bureau Traject Management) aangemeld. Maar ook particulieren kunnen zichzelf of iemand anders aanmelden.

Kort na de aanmelding gaat een indicatie adviseur van de afdeling BTM (Leger des Heils) op huisbezoek. Deze beoordeeld de aard en grootte van de vervuiling, maakt een inschatting van de hoeveelheid werk (dit kan variëren van 1 dag tot en met 6 dagen werk). En bespreekt welke overige hulp er ingezet dient te worden. Vaak wordt er al tijdens dit huisbezoek met de afdeling Bijzondere Schoonmaak gebeld en in samenspraak met cliënt gelijk data voor schoonmaak ingepland. De indicatie adviseur vraagt binnen een week na het huisbezoek de indicatie aan. Zodra deze is aangevraagd, kan de Bijzondere Schoonmaak direct aan de slag.

Aanmelden kan door contact op te nemen met de afdeling intake van het Leger des heils Amsterdam. Deze zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 020- 4353232. Of door te mailen naar aanmelding.wijkzorg.gwca@legerdesheils.nl.