Wethouder Arjen Kapteijns bezoekt zorglocatie Middenhof

Nieuws 01 maart 2022

Op dinsdag 1 maart 2022 bezoekt wethouder Arjen Kapteijns, wethouder gemeente Den Haag, met onder meer Maatschappelijke Opvang in zijn portefeuille, de nieuwe opvang- en zorglocatie Middenhof (het voormalig stadsklooster aan het Westeinde). 

Begin januari 2022 opende de Middenhof haar deuren. De Middenhof is een nieuwe zorglocatie waar het Leger des Heils W&G Noordwest in samenwerking met Stichting 488 jongeren opvangt. Het gaat om meiden tussen de 16 en 24 jaar die door omstandigheden geen eigen thuis hebben. Het bieden van maatschappelijke opvang en ‘beschermd wonen’ is een verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.

“Jongeren horen niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad. Om de vicieuze cirkel waar deze jongeren in zitten te doorbreken, is het nodig om op alle leefgebieden te werken aan een oplossing. De opvang aan de Middenhof geeft niet alleen een stabiele plek waar jonge meiden tot rust kunnen komen en van waaruit zij kunnen doorstomen naar een woonplek, maar er ontstaat weer een positief toekomstbeeld.”
Arjen Kapteijns, wethouder sociale zaken en werk gemeente Den Haag

De meiden op de Middenhof worden door persoonlijk begeleiders ondersteund in hun traject naar herstel. Woonbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij begeleiden de meiden bij het vorm geven van het dagelijks leven, hebben gesprekken met ze over verwachtingen en gedragingen.

Het Leger des Heils en Stichting 488 werken intensief samen. In de Middenhof staat het model ‘zorgwonen’ centraal: professionele zorg en begeleiding door het Leger des Heils én wonen in een gemeenschap waarbij de nadruk op het gewone leven ligt. Vrijwilligers van Stichting 488 verzorgen, samen met de meiden, de maaltijden. Ook organiseren zij activiteiten, begeleiden het schoonmaken van de kamers en bieden een luisterend oor.

“Stichting 488 heeft als doel om de levens- en ontwikkelingsomstandigheden van individuen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden in de regio Den Haag structureel te verbeteren. Zorgwonen kan daaraan bijdragen.” 
Rieke den Boer, manager Middenhof (vanuit Stichting 488)

Er zijn 21 plekken voor meiden op de Middenhof. Er zijn 6 plekken voor meiden vanuit beschermd wonen en 15 plekken vanuit 24-uurs opvang (maatschappelijke opvang) voor meiden. 

“We zijn dankbaar dat we op deze unieke locatie samen met Stichting 488 onze deelnemers mogen ondersteunen bij het herstel van het gewone leven.” Marc Verberg, regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest

Het Leger des Heils en Stichting 488 willen graag goede buren zijn. Daarom is er in september 2021 al een informatiebijeenkomst voor omwonenden en de ouders van de kinderen op de naastgelegen school georganiseerd. Daarna is er een klankbordgroep met buurtbewoners gevormd om regelmatig te bespreken hoe het gaat en welke activiteiten kunnen worden ondernomen om het samen leven in de wijk te bevorderen.