Oosterwolde wijkvernieuwing

Wat is er eigenlijk zo uniek aan het project Wijkvernieuwing Oosterwolde?

Nieuws 30 september 2021 Tekst: Wilfred Hermans / Beeld: Marijn Fidders

Het project Wijkvernieuwing Oosterwolde is ontstaan doordat woningcorporatie Actium samen met de gemeente een vernieuwingsslag wilde maken in een wijk met veel verouderde sociale huurwoningen, vertelt Erik Tavenie, teammanager ambulant Friesland bij het Leger des Heils. “De hele wijk wordt opnieuw opgebouwd, iedereen krijgt een nieuwe woning. Uniek is dat we deze vernieuwing koppelen aan een betere leefbaarheid in de wijk; we geven bewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Daar is het Leger des Heils aangehaakt, omdat het verhuizen naar een tijdelijke woning totdat hundefinitieve woning klaar was veel impact had. Overigens komt er ook een buurthuiskamer van het Leger in deze wijk.”

Wijkvernieuwing Oosterwolde
Marijn Fidders

Wereld van verschil

Dorpencoördinator Oscar Weehuizen: “Niet alleen de woningen en de wijk worden vernieuwd, we willen de wijk ook in sociaal opzicht mooier maken. Dat doen we onder andere door actief in te spelen op en ondersteuning te bieden bij problemen achter de voordeur, maar ook door laagdrempelige ontmoetingen in de wijk te creëren. Participatie door en voor bewoners, daar gaat het om. Hoe enthousiast bewoners zijn, hangt nogal af van wie je spreekt en hoe ver ze zijn in het verhuistraject. Wie eenmaal is gesetteld, draait al gauw bij. De nieuwe woning is een wereld van verschil met waar ze vandaan komen.”

Twee keer verhuizen binnen negen weken

Annet Laurijsen, Woningcooperatie Actium: “Zeker als je twee keer binnen negen weken verhuist; een bewoner verhuist naar een wisselwoning, de oude woning wordt gesloopt en teruggebouwd waarna de bewoner weer terug verhuist. Daarom hebben we die samenwerking gezocht, en ook dat is uniek. We willen niet alleen de woningen opknappen, maar tegelijk iets doen aan de problemen achter de voordeur. Daarom hebben we een klankbordgroep opgericht met daarin veel bewoners, om hen nauw te betrekken bij de plannen voor de wijkvernieuwing.”

Begeleiding voor bewoners 'Haerenkwartier'

Begeleiding voor bewoners 'Haerenkwartier'

30 september 2021 •
In de Oosterwoldense wijk het Haerenkwartier maken vervallen sociale
huurwoningen plaats voor glimmende nieuwbouwwoningen. Het Leger des
Heils begeleidt...