VanHier Haarlem vanaf 2023 aanbieder Gewoon in de Wijk

Nieuws 25 mei 2022

Vandaag werd bekend dat de coöperatie VanHier Haarlem de opdracht Gewoon in de Wijk vanaf 1 januari 2023 gaat uitvoeren. VanHier Haarlem is een nieuw samenwerkingsverband (coöperatie) van de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils.

Vertrouwen

De organisaties die VanHier Haarlem vormen zijn erg blij dat de gemeente Haarlem vertrouwen heeft in hun plannen en aanpak om uitvoering te geven aan Gewoon in de Wijk. “We gaan voor een fris, vernieuwend en toekomstbestendig ondersteuningsaanbod in Haarlem. Wijkgericht, dichtbij, samen met de inwoners en vrijwilligersorganisaties”, aldus Directeur Dienstverlening van DOCK Godfried Lambriex. Directeur van Zorgbalans Inge Veenstra vult aan: “Haarlemmers zullen merken dat ze in hun eigen wijk straks eenvoudig terecht kunnen voor al hun ondersteuningsvragen. Ook ideeën om bij te dragen aan de wijk zijn van harte welkom, want de wijkplannen maken we samen met bewoners. De actieve rol en inbreng van de inwoners vinden we erg belangrijk.”

Vernieuwing

Het contract voor Gewoon in de Wijk gaat in op 1 juli 2022, maar de nieuwe werkwijze zal grotendeels pas starten vanaf 1 januari 2023. De komende tijd gaat VanHier Haarlem met de gemeente Haarlem en andere partners aan de slag met de voorbereiding. Directeur-bestuurder van Haarlem Effect Sofie Vriends zegt hierover: “We kijken er naar uit om met elkaar te bouwen aan een sterk en sociaal Haarlem. We kennen de stad goed, we kennen de Haarlemmers goed én we kennen elkaar goed. Daarmee hebben we veel in huis om samen te vernieuwen en iets moois neer te zetten met Gewoon in de Wijk. Onze medewerkers maken daarin natuurlijk hét verschil. Voor ieder die wil bijdragen aan deze nieuwe aanpak is er plaats in de nieuwe organisatie.”

Gewoon in de Wijk

Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeente Haarlem een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met partners in de stad. De opdracht bestaat uit 3 onderdelen: de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. Voor inwoners zal deze ondersteuning straks makkelijker beschikbaar zijn. Voor meer informatie over Gewoon in de Wijk kijk op: www.haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk

VanHier Haarlem

VanHier Haarlem is een coöperatie van de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils. Samen met onderaannemers gaan zij Gewoon in de Wijk als coöperatie organiseren en uitvoeren. Met diverse maatschappelijke partners zijn het afgelopen jaar al samenwerkingsafspraken gemaakt zoals met SIG, HVO-Querido, Sensa Zorg, VWCBUUV, Philadelphia, Roads, Triple ThreaT, Rebup, STAD, SportSupport en Hattrick Haarlem.