Uitspraak rechtbank Rotterdam

Tarieftoets aanbesteding Wmo

Nieuws 21 december 2021

Tarieftoets aanbesteding Wmo

Wij staan voor het belang van onze cliënten en hun omgeving om kwalitatieve en passende begeleiding te bieden. In de nieuwe aanbestedingstarieven van de gemeente Rotterdam voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zien wij de ruimte hiervoor onvoldoende terug. Daarom is onlangs besloten om na een klachtenprocedure, samen met vijf verschillende Rotterdamse zorgorganisaties de (totstandkoming van de) tarieven voor te leggen aan de rechter. Op 20 december 2021 kwam de rechter tot een uitspraak.

Uitspraak

Wij zijn door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter oordeelt dat de verhouding tussen de tarieven en de beoogde kwaliteit van zorgverlening niet reëel is. Dit betekent dat de gemeente de aanbestedingsprocedure voor Wmo in de huidige vorm niet mag voortzetten. De gemeente wordt door de rechter terug verwezen naar de tekentafel om alsnog te komen tot goede, ofwel reële tarieven.

Menselijke maat

We zijn blij met deze uitkomst. Reële tarieven zijn nodig om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan kwetsbare Rotterdammers en hun omgeving om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. We vinden het belangrijk dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Alleen tijdige en passende zorg geeft perspectief op snel en duurzaam herstel. De zorgorganisaties en de gemeente Rotterdam werken al lange tijd goed samen. We hebben er dan ook vertrouwen in dat de gemeente vanaf 2023 en in de verdere toekomst reële tarieven zal bieden. Zodat onze medewerkers voldoende tijd en aandacht voor onze cliënten en hun omgeving kunnen behouden.